Loading Ori O.R.I. Surveys

Kako se pripremiti za inspekciju broda?

 

Kako se pripremiti za inspekciju broda?
Aktualno 08.03.2023.

1. Ukoliko je potrebno, osigurajte uslugu dizanja broda iz vode i po potrebi kapetana za probnu vožnju

2. Ukoliko se brod već nalazi na suhom, inspekcija će tipično započeti sa pregledom na suhom a potom nakon spuštanja u more, nastaviti probnom vožnjom. Ukoliko inspekcija započne dok se brod nalazi u moru, probna vožnja se može obaviti na putu do dizalice.

3. Prije inspekcije proslijedite inspektoru važnije informacije: lokaciju broda u marini, osobu za kontakt, vrijeme predviđeno za podizanje iz mora, kontakt informacije svih osoba koje namjeravaju prisustvovati inspekciji.

4. Brod bi trebao biti relativno čist i bez nepotrebnih osobnih stvari po spremištima. Sva oprema koja će biti uključena u prodaju broda treba biti dostupna za inspekciju.

5. Ključevi kabine, opreme i spremišta trebaju biti pripremljeni i dostupni.

6. Brodski dokumenti i servisne knjižice pripremljene za pregled.

7. Električna energija s obale dostupna

8. Tankovi goriva i vode napunjeni dovoljno da omoguće testiranje

9. Pogonski stroj treba biti hladan i startan "na hladno" u prisustvu inspektora.