Loading Ori O.R.I. Surveys

O nama

 

Kao što ime sugerira, glavna djelatnost O.R.I. Surveys su pregledi i inspekcije malih brodica i jahti (engl. small craft, sail boats and yachts survey).

Osim toga, O.R.I. Surveys povremeno obavljaju i usluge internih audita, pripreme brodova za SIRE inspekcije kao i generalne inspekcije oceanskih brodova.

Nalazimo se na lokacijama Zagreb i Tkon-Biograd i uglavnom radimo na istočnoj jadranskoj obali, tj. u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori. Po potrebi, također, obavljamo inspekcije širom svijeta.

Čelni čovjek O.R.I. Surveys je Kapetan Radovan Škarica, kapetan duge plovidbe, nosilac diplome International Institute of Marine Surveying (IIMS) iz Velike Britanije.

Navigator od karijere, sa dugogodišnjim iskustvom vođenja i pregleda brodova i brodica, Široko iskustvo je garancija da će pregled vašeg broda biti obavljen profesionalno, temeljito, objektivno i korektno.