Loading Ori O.R.I. Surveys

Inspekcije na oštećenjima

 

Ove inspekcije se rade za osiguravajuće kuće, kao i za vlasnike brodova i ostale interesne stranke.

Inspekcija uključuje utvrđivanje prirode, uzroka i razine oštećenja na brodu kada dođe do pomorske nezgode.

Inspektor će u ovom slučaju često raditi u suradnji sa spasilačkim službama, remontnim brodogradilištima i radionicama kako bi se utvrdila cijena popravka.

Inspekcije na oštećenjima